< Oogststoet - Massemen
......Een lange zomerstoet vol taferelen zo kleurrijk als een levend geworden schilderij van .....

headhistoriek Authentiek boerenleven en levende folklore

Historiek

Het ontstaan van de Massemse Oogststoet en de werking tot op heden

Op een koude meiavond in 1959 werden door François Van Hoecke (º 02-10-1927 † 07-10-2009) en Camiel Verhoeven (º 23-08-1930 † 17-11-2014) de eerste gesprekken gevoerd om een Oogststoet, in vervanging van de wijkkermis die men stadse feeste noemde, te organiseren. Inspiratiebron was de toen nog bestaande Oogststoet in het Westvlaamse Veurne.

historiek1

De bestuursploeg van het eerste uur bestond uit 6 wijkbewoners. Als aandenken van de eerste stoet werden als souvenir stenen bierpotten verkocht.

Deze konden gevuld worden met bruin bier uit de beerkar. De stoet van de eerste jaren was primitief van opbouw en uitbeelding. De wijk- en dorpbewoners namen het initiatief zelf niet ernstig! Grootse openingstoespraken, die toen in de mode waren, werden met veel stijl gebracht door Gaby Fonck. De eerste oogstfeestvlag werd ter gelegenheid van de 5' Oogststoet in de vroegmis van 7 uur gewijd.

De bestuursploeg had na de 5' editie een eerste inzinking. Slechts één bestuurslid, Kamiel Verhoeven, uit de stichtingsvergadering bleef aan het roer. Met nieuw bloed werd een bestuur op de been gebracht. De stoet herleefde en kon door de wijk "defileren" met maar liefst 41 groepen.

De tweede oogstfeestvlag kwam er ter gelegenheid van de 25ste Oogststoet. Deze 25ste uitgave kende een grote publieke belangstelling. Het zomerprogramma had als thema "Een zomer vol amusement"

historiek2

Activiteiten als het aanbrengen van hoevebenamingen, straattoneel, bal met Mortierorgel... en als slot een toneel kenden veel bijval. Na de zware inspanning voor de 25ste stoet kende het bestuur een lichte inzinking, die echter onder het motto "het is geen kunst boer te worden maar boer te blijven" omgebogen werd tot een succes zoals men de stoet de laatste jaren kent.

In 1966 bouwde het Oogstfeestkomitee als herinnering aan de Oogststoet een Oogstkapel.

In 1974 wordt het Varekoutermuseum opgericht, welke is ondergebracht in een oude hoeve in de wijk. Wegens sloping van de hoeve bestaat het museum niet meer.

Het Oogstfeestkomitee, een feitelijke vereniging, werd in 1987 ondergebracht in de vzw Oogstfeesten Kortenbos-Massemen. De vereniging doet elk jaar beroep op de verenigingen uit Massemen en buurtgemeenten.

Voor wederdiensten kunnen deze verenigingen op onze steun en medewerking rekenen. Zo stapten wij op in verschillende karnavalstoeten te Wetteren. Wij leverden praalwagens aan de gouden eierstoet te Lokeren en aan de scheldewijdingsfeesten te Doel. In Gent kregen wij verschillende ereprijzen voor deelname aan verschillende bloemencorso's. Recente optredens waren in de Keizer Karel stoet te Gent (2000) en de Breugelstoet te Wingene (2002)

historiek3

Om onze Oogststoet nog verder te kunnen promoten, willen wij in de toekomst bijdragen en medewerking leveren aan toeristische ideeënbeurzen en workshops.

Dank zij de goede band met de Oostvlaamse Volkskundigen werden wij ter gelegenheid van de 20ste Oogststoet ontvangen op een feestelijke zitting in het museum voor Volkskunde te Gent. Ook bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap te Brussel waren wij te gast.

Op 3 augsutus 2003 hadden we een bescheiden maar waardig 45 jarig jubileum. Als instap naar een groots 50 jarig jubileum waarbij de vereniging het statuut van " Koninklijk erkend " zou krijgen.

Als hefboom voor de 50ste Oogststoet werd op 20 juli 2008 een groots jubileumevenement uitgewerkt. Een jubileumconcert, optredens van volkskunstgroepen en harmonieën, een dansavond met coverband " Strawberry Jam " en een prachtig vuurwerk werden door een talrijk publiek ten zeerste gewaardeerd. De 50ste Oogststoet was een echte jubileumeditie. De stoet omvatte 71 prachtige uitbeeldingen. de figuranten, genodigden en publiek waren in jubileumstemming.

De procedure voor de toekenning van " Koninklijke vereniging " werd in september 2008 opgestart Op 21 juli 2009, de Nationale Feestdag, werd door de gouverneur in het Provinciehuis het officiële predikaat aan de voorzitter overhandigd. Klik hier voor het document

De 51ste Oogststoet werd een " Koninklijke Optocht" !

camielOp 17 november 2014 namen we afscheid van medestichter en drijvende kracht achter de Oogststoet. Camiel Verhoeven werd 84jaar.